Fira mil·lenaria

La següent imatge correspon a l’Arxiu capitular d’Urgell on apareix el document original que fa referència a la data de creació de la Fira de Sant Ermengol, anomenada aleshores fira de Santa Maria. Aquest escrit, datat del 1048, converteix la Fira de Sant Ermengol en la fira documentada més antiga de la Península Ibèrica. En el text ampliat es pot llegir: “homines qui venerint ad firam Sante Mare”, que significa “homes que han vingut a la Fira de Santa Maria”.

fira-milenaria2
Arxiu Capitular d’Urgell, 4 d’abril de 1048, Liber dotaliorum I, fol.27 v. doc. 42

A continuació es presenten les pàgines originals on apareix la cita esmentada:

pagina ampliacio

 

També podem observar els privilegis citats anteriorment:

Privilegi_fira_1452
El datat el 1452 del rei Alfons el Magnànim que concedia poder realitzar la fira dos cops l’any durant 8 dies
Privilegi_fira_1542
Deu anys després durant les Corts de Motó de 1542 es va obtenir l’altre privilegi de L’Emperador Carles per celebrar dues fires més, una per Carnestoltes i una altra novament per Sant Simó i Sant Judes